Bygget på Åsbovägen – status 28 maj

Den 27 maj påbörjades sprängningar för att komma ner till rätt höjder för bottenplattan. Sprängstenen läggs som fyllnadsmaterial där som den stora parkeringsytan ska vara.