Info om värme- & varmvattenproblem 16 dec

Sent på fredagkvällen verkar ett elektriskt styrdon ha slutat fungera i värmecentralen för Åsboplan, Ringvägen och Alphyddan. Securitas fastighetsjour fick flera påringningar fram på lördagsmorgonen om avsaknad av både värme och varmvatten på dessa områden. Efter felsökningar tillsammans med fastighetsskötare från FRIBO, som också ryckt ut på lördag fm, så har felet hittats. Tyvärr behövdes det en behörig elektriker för att byta den trasiga komponenten vilket försenade återställandet. Jour-elektriker från Borås kommer och byter komponenten. I skrivande stund, lördag kl. 12, kan konstateras att det säkert kan dröja ytterligare 3-4 timmar innan alla fått ordentlig värme och varmvatten igen. Från FRIBOs sida beklagar vi förstås alla problem som detta elektriska fel orsakat våra hyresgäster.