FRIBOs första Års- & hållbarhetsredovisning

Sedan 2001 har vi gjort separat Årsredovisning och en Miljöredovisning varje år. Från och med 2017 har Miljöredovisningen blivit en Hållbarhetsredovisning där även sociala aspekter tas upp. Dessutom bakar vi ihop Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen till en gemensam trycksak vilket är logiskt då hållbarhet även handlar om ekonomi. Allt hänger ihop.

Vill du läsa vår Års- & hållbarhetsredovisning för 2017 hittar du den här:
Års- & hållbarhetsredovisning 2017
FRIBO Års- & hållbarhetsredovisning 2017.