Nya hyror för FRIBO från 1/4 2022

Pressmeddelande
Hyrorna för 2022 för de boende hos Fristadbostäder (FRIBO) är nu klara. Det blir en höjning från den 1 april med i genomsnitt 19,25 kr/kvm och år. Höjningen tas ut lite olika beroende på områden och storlek på lägenhet. Höjningen har förhandlats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

FRIBO utmärker sig i statistiken över de kommunala bostadsbolagen i Sverige genom att vara bland de med lägst hyresnivå av alla. Efter avslutad förhandling ligger snitthyran på ca 994 kr/kvm och år. Snitthyran i hela Sverige ligger runt 1200 kr/kvm och år.

  • Årets hyreshöjning täcker taxehöjningarna, vilket givetvis är helt nödvändigt för vår överlevnad, men skapar begränsat med utrymme för underhåll och utveckling vilket förstås är besvärande i det långa perspektivet, säger FRIBOs vd Kjell-Ove Sethson i en kommentar.

Just långsiktigheten är ett ständigt diskussionsämne under förhandlingarna.

  • Hyresgästföreningen är generellt återhållsamma och det utrymme till utveckling, som våra hyresgäster efterfrågar, får vi inte alltid gehör för, fortsätter Kjell-Ove Sethson. Däremot uttrycker Hyresgästföreningen att de är nöjda med den förvaltningskvalité som FRIBO erbjuder trots den låga hyresnivån.

För en genomsnittlig 2:a på 60 kvadratmeter innebär höjningen att hyran går upp med ca 70 kr i månaden till 4 970 kr per månad. För att räkna ut vad höjningen ungefär kommer att bli per månad på just din lägenhet behöver du ta 19,25 kr gånger det antal kvadratmeter din lägenhet har och sedan dela detta tal med 12.

Även hyrorna för bilplatser (garage, carportar, p-platser med eller utan motorvärmare) har förhandlats med Hyresgästföreningen och får från och med 1 april en liten höjning.