Translate

Till boende i Borgstena                      maj 2021

 

På förekommen anledning kommer här (återigen) information om era skyldigheter kring det avfall som uppstår i ert eget hushåll.

  • Källsortering är obligatoriskt för alla som bor i den här kommunen.
  • För er boende i Borgstena är det extra enkelt då ni har en Återvinningsstation i direkt anslutning till ert boende, se röd markering på bilden nedan:

  • Vit soppåse används enbart för restavfall som inte på ett enkelt sätt går att sortera på Återvinningsstationen.
  • Svart soppåse får enbart användas för organiskt avfall, komposterbart, matavfall.
  • Vid de tre blå markeringarna på bilden ovan finns sopkärl för vit & svart soppåse.

 

Är sopkärlet fullt kan du inte lägga påsen där utan måste söka upp ett annat kärl för din soppåse. Bilden nedan är ett riktigt skräckexempel på hur det inte får gå till. Alla tre sopkärlen har påsar som gör att de inte går att stänga. Dessutom har annat avfall än svart och vit soppåse slängts här vilket inte är acceptabelt.

Behöver du hjälp med kunskap i hur du hanterar ditt eget hushållsavfall kan du antingen ta kontakt med FRIBO eller Borås Energi & Miljö. Det finns en väldigt bra app till din smarta telefon med all info som vi rekommenderar att du laddar ner. Den heter kort och gott ”Sortera smart” och finns där appar finns.

Hälsningar

FRIBO