Translate

I våra rum

Informationsblad för dig som är hyresgäst hos Fristadbostäder AB

juni 2021

 

Stora vinster med gemensam tvättstuga

En gemensam tvättstuga ger
vinster på många sätt. På
några timmar är tvätten tvättad
och torr, färdig att bära hem.
Det är även en stor vinst för
miljön och din egen ekonomi.
På nationell nivå talas mycket om
delningsekonomi och att det har
framtiden för sig. Den gemensamma
tvättstugan har blivit supermodern
igen då den verkligen är delningsekonomi.
Om alla skulle ha egna maskiner i
exempelvis 35 lägenheter, så blir
det 70 maskiner (tvättmaskin och
torktumlare). Samma jobb gör fyra
professionella maskiner i en gemensam
tvättstuga. Dessa maskiner
har en livslängd som är två till tre
gånger längre än hushållsmaskinerna.
Riskerna för buller, vatten- och
fuktskador minimeras också.
Din ekonomi tjänar på det. Åtta
kronor per maskin kostar det dig i
tvättstugan. Några av FRIBOs hyresgäster
har valt en egen tvättmaskin
i lägenheten och fått en hyreshöjning
med 125 kr/mån. och
kostnaden för el.
Karlsbersområdet och Åsbovägen
har inga gemensamma tvättstugor
och får givetvis fortsätta använda
sina tvättmaskiner.
Alla tvättstugor är digitala
Nu ska det bli bättre ordning och
reda med bokning av tvättstugan
med ett digitalt system. Ingen kan
stjäla din tvättid. Tvättstugorna i
Borgstena och på Ringvägen har
haft polletter för att starta maskiner-
na fram till nu. Nu är även dessa
tvättstugor helt digitala.
Du som hyresgäst har en bricka
som är kopplad till ett konto. Med
den brickan bokar du tid i tvättstugan
och med den startar du maskinen.
Utanför tvättstugan finns en
display med inbokade tider.
För att kunna starta en tvättid
måste det finnas pengar laddade
på ditt tvättkonto.
Alla hyresgäster kommer också att
få tillgång till ett webbaserat bokningssystem.
Det innebär att du
kan boka och ha koll på tvättider
och följa din tvättning i din telefon
eller dator. Bekvämt och praktiskt.
Stora vinster med gemensam tvättstuga
Senaste året har vi målat och
fräschat upp i de flesta tvättstugor
och utrustningen håller absolut
toppklass. Vi har fått effektiva maskiner,
högre kapacitet och snabbare
program.
Hur kan våra tvättstugor bli ännu
bättre för dig? Vad skulle du vilja
ha mer i din tvättstuga? Kom gärna
med förslag till oss.

Sommar och sol, grönt och härligt

Hela Sverige jobbar med att återskapa ängsmark med
vilda växter och få tillbaka
pollinerande insekter och bin.
På FRIBO jobbar vi också med biologisk mångfald.
Under kommande år kommer vi låta en del av våra gräsmattor bli ängsmark för att få tillbaka bin, insekter och vilda växter. Det skapar bättre förutsättningar för pollinering av våra fruktträd och bärbuskar etc. Klippta gräsmattor är som en ”öken”, få insekter trivs där.
Odla dina egna grönsaker
Nu kan du odla sallad, dill och lök eller varför inte lite sommarblommor. Det finns fyra pallkragar på Åsboplan att hyra för 50 kronor per år. Då ingår jord och vatten. Finns det önskemål, så fixar vi fler pallkragar, hör av er!
Ta vara på bär och frukt!
Vi har planterat bärbuskar och fruktträd till glädje för er hyresgäster. Bara plocka! Alla får plocka oavsett vilket område ni bor på!
Fossilfri gräsklippning
Förra året började vi klippa gräs på Tärnaområdet med självgående robotklippare. Det var ett lyckat projekt, så nu får även Karlsberg gräsrobotar.
Studsmattor och pooler
är förbjudet!
Det juridiska ansvaret för studsmattor och pooler vilar på fastighetsägaren. Eftersom redskapen ställs upp på FRIBOs mark och olycksrisken är hög, så är det ett totalt förbud. Finns det minsta frågetecken kring detta råder vi er att kontakta oss innan ni köper något som ni sedan tvingas göra er av med.

Närproducerad energi i Borgstena

Största delen av våra lägenheter är anslutna till fjärrvärmenät. I Borgstena genom Vida Timber AB, där spillvärme från sågverket kommer till våra pannor med
nästan 100 grader varmt vatten.
I Fristad kommer energin från Ryaverken i Borås, alltså genom Borås Energi och Miljös försorg. Huvuddelen av energin utvinns
ur biobränsle och avfall.
Styrning av uppvärmningen sker genom ett väderprognossystem.
Efter målmedvetet arbete lyckas vi hålla nere vår värmeförbrukning. Vår fina energieffektivitet
är anmärkningsvärd då så stora delar av våra hus är byggda
på 50-, 60- och början av 70-talet med helt andra krav på isolering och energiprestanda.

Trygghetsboende i Fristad i startgroparna

Ett nytt bostadsområde som
kallas Prästhöjden kommer
att byggas mellan Åsboplan och
Prästaskogen. Där kommer det
nya trygghetsboendet att ligga.
Snart dags för första spadtaget.
– Jätteroligt, säger Kjell-Ove Sethson,
vd för FRIBO. Nu har vi kommit
in i en ny fas, nu vet vi att byggnationen
blir av.
Ett trygghetsboende innebär hög
tillgänglighet med anpassade lägenheter.
28 rymliga tvåor och en trea
kommer huset att innehålla förutom
stora gemensamhetsutrymmen.
– Huset kommer att byggas i träteknik
med målad fasad. Vi tar med
oss alla bra erfarenheter från husen
på Åsbovägen. Olofssons Bygg
kommer att bygga huset.
FRIBO samarbetar med bolaget
Järngrinden, som ska bygga 92
”vanliga” lägenheter i samma
kvarter, totalt blir det alltså 121
Järngrindens byggstart
sker samtidigt som FRIBOs.
Fredagen den 10 september mitt
på dagen kommer vi att ta det första
spadtaget med festligheter för alla
som vill vara med. Inflyttning beräknas
ske i slutet av 2022.
För att få bo i trygghetsboendet ska
du eller make/sambo vara över 70
år. Än så länge kan du inte stå i kö
för en lägenhet, men du kan anmäla
ditt intresse till FRIBO.

Sommarjobbare rycker in

Även i år får FRIBO hjälp av sommarjobbare.
När den ordinarie personalen
tar ledigt, kommer duktiga
ungdomar och ställer upp.
– Vi får lite ledigt och hjälp till ordinarie
arbetsuppgifter. Även sådant jobb
som inte blir gjort annars fixar dessa
duktiga ungdomar, säger Kjell-Ove
Sethson.
– Vi tycker att det är positivt både för
dem och oss att de får prova på fastighetsbranschen.
Kanske kommer någon
av dem att jobba på FRIBO i framtiden.

Smått och gott

Läs vår information!
FRIBO informerar om nyheter och vad som är på gång
genom att lägga ut information på hemsidan (fribo.
nu). Två gånger om året ger vi ut detta informationsblad,
som vi hoppas att ni läser.
På hemsidan kan ni bland annat se Års- och hållbarhetsredovisning
2020. Enstaka exemplar i tryckt form
finns också tillgänglig på kontoret.
I den står vad som händer eller har hänt i ert bostadsområde.
Vi skriver också om ekonomi, ambitioner,
planer för framtiden och hur vi jobbar med miljön.

På gång i våra bostadsområden
• Balkongrenovering i Borgstena.
• Fortsatt utbyte av kyl/frys/sval till nyare, energisnålare
modeller.
• Kontinuerligt utbyte av blandare och toaletter
till snålspolande.
• Fällning av en del stora träd
• Tak och fasadtvätt på flera områden.
Lägenheter och lokaler
För närvarande förvaltar FRIBO 611 lägenheter och
14 lokaler.

Nya fina kök
Några hyresgäster i Borgstena och på Sikområdet som
har kök som är 20 år eller äldre, har nappat på vårt
erbjudande om att få ett helrenovat kök. Det innebär
en hyreshöjning med 250–400 kr/månad.

Hyresenkät i höst igen
Vi fick fina betyg i enkäten förra året av er hyresgäster.
Det framkom dock några önskemål, bland annat förbättringar
av utemiljön såsom fler parkbänkar, växter
och belysning. Vi har försökt förbättra och göra saker
som kom fram. Nu vill vi veta vad ni tycker. Håll utkik
efter vår enkät i oktober. Vi vill att alla ska svara.

Byggplaner i Sparsör
På Vinkelvägen i Sparsör kommer Borås stad att
bygga en förskola, när trafiksituationen är löst.
FRIBO har långsiktiga planer på att uppföra hyresfastigheter
i samma område.

Något som krånglar i lägenheten?
Det kan finnas hjälp till självhjälp på hemsidan. Du
kanske inte behöver ringa och kalla på hjälp. Ny funktion
på fribo.nu.

Kjell-Ove har ordet

Digitala lösningar

I detta nummer av vår lilla kundtidning kan
du bland annat läsa om att våra tvättstugor
nu är helt digitala. Detta är en utveckling som
vi ser överallt i samhället.
Ibland är det lyckade lösningar som är enkla att
förstå och ta till oss, som skapar nytta och förbättringar.
Ibland är tyvärr de digitala lösningarna inte
lika lyckade utan skapar snarare frustration och
irritation.
Allt kan inte heller digitaliseras. Det fysiska
mötet mellan människor är ofta överlägset ett
digitalt möte. Även om det kan vara skönt att höra
någons röst i telefonen, eller att se en bild av en
person på en skärm, så kan det inte jämföras med
att mötas på riktigt. Vi människor interagerar med
varandra på så många plan, med så många sinnen,
och vi pratar med så mycket mer än bara rösten.
Men rätt använd kan den digitala tekniken hjälpa
oss på de mest fantastiska sätt. Det finns idag
tekniska lösningar för att ersätta kroppsdelar som
slutat fungera eller självkörande bilar. Att vi idag
har datorer till hjälp för nästan allting i vårt
arbetsliv tar vi mer eller mindre för självklart.
En vanlig hushållsmaskin har idag mer datorkraft
än vad NASA hade tillgång till för att landa på
månen för 50 år sedan.
Nästa steg för FRIBO blir att digitalisera vårt
kösystem. Inom några få månader kommer vi
sluta med pappersblanketter och låta alla registrera
sina ansökningar till oss, och förnya sin plats i
kön, via en sida på internet. Det här är förstås inte
så revolutionerande men med tanke på den höga
medelåldern på våra kunder så har vi varit lite
försiktiga. Nu tror vi att vi har hittat digitala lösningar
som alla klarar av och har man inte tillgång
till dator eller internet så kommer vi hjälpa till
med det också. Alla som vill ska kunna vara
hyresgäst hos FRIBO.
Mina varmaste hälsningar!
Kjell-Ove Sethson, VD Fristadbostäder