Personal

FRIBO har en tradition att göra mycket i eget regi. Vi är idag 13 personer som arbetar i företaget med uppdraget att ge våra hyresgäster en riktigt bra service och hålla våra fastigheter i fullgott skick.

Albin Störholt
 • Albin Störholt

 • Fastighetsskötare yttre miljö
Ann-Charlotte Andersson
 • Ann-Charlotte Andersson

 • Ekonom
Eva-Lena Malmlund
 • Eva-Lena Malmlund

 • Uthyrning / Reception
Hannu Markkanen
 • Hannu Markkanen

 • Fastighetsskötare / Bovärd
Jim Lövgren
 • Jim Lövgren

 • Målare
Kenneth Axebrink
 • Kenneth Axebrink

 • Fastighetsskötare / Bovärd
Kjell-Ove Sethson
 • Kjell-Ove Sethson

 • VD
Martin Stigsson
 • Martin Stigsson

 • Fastighetsskötare yttre miljö
Mattias Severinsson
 • Mattias Severinsson

 • Målare
Monica Gustafsson
 • Monica Gustafsson

 • Lokalvårdare
Per Östlund
 • Per Östlund

 • Verksamhetssamordnare
Roger Knutsson
 • Roger Knutsson

 • Fastighetsskötare / Bovärd
Tom Rasmussen
 • Tom Rasmussen

 • Fastighetsskötare / Bovärd
Tommy Czolowski
 • Tommy Czolowski

 • Fastighetsskötare / Bovärd