Tillgänglighetsredogörelse

Fristadbostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur fribo.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att:

 • skicka e-post till info@fribo.nu
 • ring 033-22 25 50

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Texter och rubriker

 • Visuellt ser text ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare med hjälpmedel.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Betoningar av ord är inte uppmärkta och kan vara svåra att uppfatta med skärmläsare.

Bilder och filmer

 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

Färger

 • Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.

Länkar och titlar

 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för skärmläsare.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.

Kod för hjälpmedel

 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Kod används på ett sätt som kan göra uppläsningen upprepande.

Annat som inte är tillgängligt

 • I liggande skärmläge kan användaren behöva scrolla i två riktningar.
 • Webbplatsen har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska. 
 • Det saknas sök-funktion eller annat sätt som underlättar för användaren att hitta.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • Dokument är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning

Fristadbostäder AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Fristadbostäder AB har påbörjat arbetet med åtgärder och hävdar under tiden oskäligt betungande anpassning. 

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning.

Senaste bedömningen gjordes den 18 december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 januari 2024.