Miljö

Vårt miljöarbete har pågått under många år. Målsättningen och våra ambitioner har utvecklat en stor medvetenhet hos oss på bostadsbolaget men också hos alla våra hyresgäster. Åtgärderna har resulterat i en miljöcertifiering, ISO 14 001,  som vi är mycket stolta över. Certifikatet har vi haft sedan 2001. Tillsammans med andra kommunala bostadsbolag i regionen har vi en gemensam miljösamordnare och ett webbaserat verksamhetsledningssystem som stödjer vårt arbete. Vi är sedan i slutet av 90-talet medlemmar i Miljönätverket Sjuhärad, även kallat 7miljö.

 

Så här lyder vår Miljö- och kvalitetspolicy:

 Fristadbostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som strävar efter det goda boendet. Vi skall bedriva vår verksamhet så att vi ser till att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering och produktion till förvaltning och rivning.

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete, samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.

Vi skall hushålla med resurser och använda bästa möjliga teknik där så är ekonomiskt försvarbart så att naturtillgångar nyttjas effektivt, samt i första hand välja material som inte skadar människor, djur eller natur.

Vi skall i all verksamhet följa gällande lagstiftning och övriga relevanta krav som vi berörs av.

Vi skall kontinuerligt öka våra medarbetares, leverantörers och kunders miljö- och kvalitets-medvetenhet, inspirera till ett personligt engagemang och därigenom gemensamt skapa förutsättningar för en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.

 

Är du intresserad av vår Års- & hållbarhetsredovisning för 2023 hittar du den här:

FRIBO Års- & hållbarhetsredovisning 2023.(PDF)

 

Här kan du läsa Klimatfakta(PDF) från när vi byggde vårt bostadsområde Åsbovägen i Fristad – Flerbostadshus helt i trä:

Klimatfakta

Ett byggnadsverk i trä kan upplevas med hela kroppen och alla sinnen. I trä finns en känsla, en doft, en berättelse. Det är ett material att vidröra, att vara nära. Det lever och rör sig. Trä är historiens och framtidens material, från det lilla till det stora – förnybart, tryggt och starkt. I ett hus av trä ryms historiens vingslag och framtidens möjligheter.