Byggstart på Åsbovägen

Den 18 april kl. 14:00 sätts spaden i jorden på Åsbovägen i Fristad. Det blir en liten ceremoni på byggplatsen där bland annat Carin Ramneskär, vice ordförande i SABO och representanter ifrån Kommunstyrelsen, Fristad Bygg och Fribo finns på plats.

Pressmeddelande byggstart Åsbovägen i Fristad