Bygget på Åsbovägen – status 2 juli

Nu förbereds alla anslutningar som ska in i bottenplattorna. Fjärrvärme, vatten, avlopp, el osv.