Bygget på Åsbovägen – status 14 okt

Nu har de första väggelementen anlänt. Det är betongelement för källarplanet som också utgör stödmur mot berget. Det är inga lägenheter som får betongväggar utan dessa väggar kommer att vara i utrymmen för källarförråd och soprum.