Bygget på Åsbovägen – status 7 nov

Nu är även bottenplattan till det norra huset gjuten. Allt löper på fint och inflyttning i det södra huset är planerad till runt 1 december 2014 och för det norra huset runt 1 april 2015.