Bygget på Åsbovägen – status 17 jan

En stor del av trapphuset och hisschaktet i det södra huset börjar komma på plats.