Bygget på Åsbovägen – status 31 jan

Nu byggs ställning och förbereds för att börja montera trästomme på det norra huset.