Bygget på Åsbovägen – status 20 feb

Nu börjar även ena sidan av det norra huset komma upp lite i höjd och man kan få en lite mera samlad bild av hur det kommer att se ut med 2 stora hus på denna tomten.