Bygget på Åsbovägen – status 3 mars

Nu förses massivträstommen med isolering på det södra huset. Nästa steg blir plåtinklädnader vid fönstren.