Bygget på Åsbovägen – status 14 mars

Nu monteras hisschaktet i det norra huset. Stommen för samtliga 22 lägenheter i det södra huset är helt klar. Takarbeten på den andra delen av det södra huset har påbörjats.