Bygget på Åsbovägen – status 24 mars

Nu har montering av fasad påbörjats på det södra huset. Vackert varmröda cederträspån spikas i ett lapptäcke fullt av liv. På insidan pågår full aktivitet också. Bland annat läggs nu golvvärmeslingor och  ventilationsrör monteras.