Bygget på Åsbovägen – status 13 maj

Nu händer det verkligen grejer på Åsbovägen i Fristad!!! Tak och väggar håller på att målas och köket monteras i det som ska bli vår visningslägenhet.