Bygget på Åsbovägen – status 18 juni

Nu är fasad, stuprör och övriga plåtarbeten klara på västra sidan på det södra huset som framgår av bilden. Alla taken är helt klara och väderskyddet som använts i flera månader är bortplockat nu. I övrigt pågår flera olika typer av arbete både invändigt och utvändigt.