Miljöpris till FRIBO

Under en enkel ceremoni  den 10/9 så delade Miljöpartiet ut 2014 års Miljöpris i Södra Älvsborg till FRIBO. Det är 10:de året i rad som Miljöpartiet i Södra Älvsborg uppmärksammar en person eller ett företag som gjort viktiga insatser i miljöhänseende i Sjuhärad. Priset består av ett diplom och 5000 kr. Juryn består bland annat av Riksdagskandidaterna Sassi Wemmer och Leif Olsen.

Juryns motivering lyder:

”Miljöpriset 2014 går till FRIBO för deras innovativa sätt att bygga hyreshus i trä, samt deras blickar mot framtiden att belägga sina tak med solceller för att driva kontor och framtida elbilar. Vi har också tagit del av företagets Miljö- & kvalitétspolicy vilket stärker vår tro att vi valt rätt företag för miljöpriset. Vi tror att FRIBO är ett företag som kommer att tillvarata framtida innovationer på miljösidan som kan resultera i ett mer hållbart samhälle och som tillvaratar förnybara resurser på ett bra sätt.”

På bilden syns FRIBOs vd Kjell-Ove Sethson tillsammans med prisutdelarna Leif Olsen och Sassi Wemmer.