Ombyggnad Centrumhuset

Ombyggnaden av Centrumhuset har nu kommit igång ordentligt. Stora delar av den gamla fasaden och isoleringen har rivits. Ny, och mycket bättre, isolering har monterats. Fönsterbyte åt norr påbörjats.

Det kommer att bli en stor förvandling under våren. Hela projektet kommer att vara klart i slutet av maj.