Miljönätverket Sjuhärad förkovrar sig

Torsdagen den 17 sep var hela Miljönätverket Sjuhärad (ca 50 personer) på studiebesök i Borås. På förmiddagen bjöd SP på intressant information om deras tjänster och kunskaper kring byggande. På eftermiddagen besöktes Sobacken och Borås Energi & Miljö berättade om hur deras hantering av våra hyresgästers hushållssopor fungerar. Vi fick en inblick i deras satsning på ett ”Energi & MiljöCenter” ute på Sobacken mm.

Miljönätverket Sjuhärad består av förutom FRIBO: Stubo, Bollebo, Tranebo och Vårgårda Bostäder.