Åskådliggöra slöseri

Under 2015 samlade jag all pappersreklam som kom hit till mitt kontor i en särskild hög. Från den högen sorterade jag sedan bort den typ av reklam som hör till vår bransch och som i viss mån kan uppfattas som ”nyttig”. Kvar blev 27,2 kg papper, en halv soptunna, med helt onödig pappersreklam på ett år!

Om detta gäller för alla företagare runt om i världen så visar det på ett ohållbart slöseri som bidrar till hotet mot vår planet. Låt oss alla använda våra resurser lite smartare i framtiden.

Kjell-Ove Sethson