Kineser besökte Åsbovägen

Fredagen den 3 juni fick Fristad fint besök från Kina. En delegation bestående av människor från Peking, som jobbar med bostäder och byggnation inom kommunen där, ville lära mer om att bygga flerbostadshus i trä. Det är fantastiskt att vårt projekt här i lilla Fristad kan få inspirera människor ända bort i det stora landet i Asien.