Fjärrvärmeledning avgrävd – inget varmvatten 14 juni

Vi har fått besked från Borås Energi & Miljö ikväll tisdagen den 14 juni att en stam med fjärrvärme grävts av i Fristad. Det innebär att alla våra hyresgäster i Fristad drabbas av utebliven värme och varmvatten. Så här skriver Borås Energi & Miljö på deras hemsida:

Fjärrvärmeledningen i Fristad har blivit avgrävd och alla fjärrvärmekunder i Fristad är utan fjärrvärme (värme och varmvatten).

Vi arbetar med problemet och uppskattar att reparationen kommer att ta ca 6-8 timmar.