Entreprenörsträff

FRIBO har träffat några av våra viktigaste leverantörer av tjänster för att ha en dialog kring vårt miljöarbete och för att informera om de lagar och regelr som är speciella för vår bransch. Den här typen av entreprenörsträffar har vi ungefär vartannat år.