Våra kunders personuppgifter

Den senaste tiden har det skrivits och pratats mycket om GDPR – den nya lagen som handlar om personuppgifter kallad Dataskyddsförordningen. Här kan du läsa hur FRIBO hanterar våra hyresgästers stärkta skydd för personuppgifter:

Information om behandling av personuppgifter.