Vi är en del av Allmännyttans Klimatinitiativ!

Fossilfri allmännytta 2030 med Allmännyttans klimatinitiativ.
Nu lanseras allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta ligger helt i linje med hur vi jobbar på FRIBO. Målet i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Vi har skrivet på en avsiktsförklaring för att sträva mot dessa mål. Hittills har 77 bostadsföretag från allmännyttan med över 311 000 lägenheter över hela landet anslutit sig.