Nationella förändringar som kan påverka din TV

Det ligger utanför vårt ansvar men vi vill ändå informera om den förändring i TV-sändningarna som görs i hela Sverige just nu. Det har rapporterats i nyheterna på TV och skrivits en hel del om det i olika nyhetskällor så de flesta har säkert noterat det redan men detaljerad information finns här: https://www.teracom.se/privat/tv/MPEG4migration/omMPEG4/

Kortfattat: Har du en TV-apparat som är äldre än 2008 kan du inte längre se de flesta TV-kanalerna som levereras då de använder en digital teknik som äldre TV-apparater inte kan hantera.

Många kan behöva göra en ny kanalsökning efter omläggningen.