Nytt avfallssystem i Fristad och Borgstena

I dagarna ändras det avfallssystem som vi haft med svart och vit soppåse i många år. Vi vill passa på att informera om alla delar kring avfallshantering som gäller för er som bor hos FRIBO. För alla boende i Borås Stad gäller samma regler:

  • Källsortering är obligatoriskt. På särskilda Återvinningsstationer och Återvinningscentraler (info och kartor hittar du här: Om avfall i Borås Stad (extern länk) lämnas plåt, glas, plast, frigolit, pappersförpackningar, wellpapp och tidningar osv. Det är varje medborgares skyldighet.
  • Brun papperspåse används för matavfall, sådant som går att kompostera. Brun påse slängs i brun soptunna. Tänk på att ha brun påse i den ”korg” som ni fått istället för hink då det är viktigt att påsen luftas för att inte bli för blöt. Bär ut till brun soptunna minst varannan dag.
  • Restavfall är sånt som inte på ett enkelt sätt går att sortera enligt ovan på Återvinningsstation eller Återvinningscentral. För restavfall används valfri soppåse, måste alltså inte vara vit längre. Gör en ordentlig knut på din soppåse och lämna i kärl märkt ”Restavfall”. Är kärlet fullt får du leta upp ett annat kärl eller vänta med att slänga din påse, det går inte ställa soppåse vid sidan om soptunnan.
  • Vid alla FRIBOs lägenheter finns sopkärl för restavfall och matavfall, och i nära anslutning till alla våra större bostadsområden finns kärl för källsortering av mindre förpackningar och tidningar.

Prata med era grannar om ni ser att de gör fel.