Hyresförhandlingar pågår

Med största sannolikhet kommer hyran justeras på vårt vanliga justeringsdatum den 1 april. Det är en knepig situation med hög inflation och stora kostnadsökningar för att förvalta våra fastigheter. Eftersom FRIBO inte har några andra intäkter än våra hyror så behöver vi höja hyran lite mer i år än de senaste åren. Dock är nivån inte klar ännu utan förhandling pågår med Hyresgästföreningen. Så fort förhandlingarna är klara kommer resultatet presenteras här på fribo.nu.