Resultatet från kundundersökningen

När vi gör kundundersökning har du som hyresgäst möjlighet att tycka till om din bostad. Dina svar gör att vi kan se hur du som hyresgäst trivs hos oss, och vad vi kan förbättra. Den senaste undersökningen genomfördes i slutet av 2023 tillsammans med företaget AktivBo.

Resultat för 2023
Resultatet från kundundersökningen sammanställs i ’Serviceindex’ och ’Produktindex’. I årets resultat har vi förbättrat vårt resultat för både Serviceindex och Produktindex och har värden som ligger i topp i Sverige. Det är vi förstås väldigt glada för men vi strävar efter att hela tiden bli ännu bättre.

I år svarade 71,8 % av hyresgästerna på undersökningen. Stort tack till alla som svarade!

Serviceindex
I Serviceindex ingår dessa ämnesområden:
Ta kunden på allvar | Trygghet | Rent & snyggt | Hjälp när det behövs

2023: 86,4
2021: 85,7

Vårt Serviceindex är 5 % högre än branschmedelvärdet.

Produktindex
I Produktindex ingår dessa ämnesområden:
Lägenheten | Allmänna utrymmen | Utemiljö

2023: 84,1
2021: 81,4

Vårt Produktindex är 6,5 % högre än branschmedelvärdet.

 

Vad händer här näst?
Utifrån vårt resultatet prioriterar vi vad vi ska satsa på framöver. Det här är några områden vi arbetar lite extra med under 2024.

  • Mer information om vad som händer i bostadsområdet och fastigheten.
  • Rent och snyggt i våra utemiljöer och vid vår sophantering.
  • Möjlighet till källsortering i nära anslutning till bostaden på alla områden.
  • Fortsätta arbetet med att informera att alla hyresgäster ska städa efter sig i tvättstugan och parkera sin bil på korrekt sätt.