Nya hyror för FRIBO från 1/4 2024

Pressmeddelande
Hyrorna för 2024 för de boende hos Fristadbostäder (FRIBO) är nu klara. Det blir en höjning från den 1 april med 55 kr/kvm och år för alla bostäder med varmhyra och 38 kr/kvm och år för bostäder med kallhyra och för lägenheter med presumtionshyra (byggda de senaste 15 åren). Höjningen har förhandlats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

– Årets hyresförhandling var mycket komplicerad bland annat med tanke på att inflation och räntehöjningar har varit oväntat stora. Årets hyreshöjning täcker taxehöjningarna och räntehöjningarna, vilket givetvis är helt nödvändigt för vår överlevnad, men skapar mycket begränsat med utrymme för underhåll och utveckling vilket förstås är besvärande i det långa perspektivet, säger FRIBOs vd Kjell-Ove Sethson i en kommentar.

För en genomsnittlig 2:a på 60 kvadratmeter och varmhyra innebär höjningen att hyran går upp med 275 kr i månaden till 5 504 kr per månad. För att räkna ut vad höjningen ungefär kommer att bli per månad på just din lägenhet behöver du ta 55 kr (om du har varmhyra) gånger det antal kvadratmeter din lägenhet har och sedan dela detta tal med 12.

Dessutom kommer standardhöjningen med ökad brandsäkerhet genom uppkopplade brandvarnare att innebära en hyreshöjning med 10 kr/mån för de som fick sådana installerade under 2023.

Våra hyror för bilplatser höjs också enligt nedan:

Typ Tidigare avgift Höjning Ny avgift
Vanlig parkeringsplats 155 kr/månad 20 kr/månad 175 kr/månad
Parkeringsplats med el 230 kr/månad 30 kr/månad 260 kr/månad
Kallgarage utan el 290 kr/månad 30 kr/månad 320 kr/månad
Kallgarage med el 335 kr/månad 40 kr/månad 375 kr/månad
Carport med el 310 kr/månad 40 kr/månad 350 kr/månad
Varmgarage med el 455 kr/månad 40 kr/månad 495 kr/månad