Företaget

Fristadbostäder, eller FRIBO som vi i dagligt tal säger, erbjuder prisvärda hyresbostäder, i naturskön miljö. Allt från 1 rum och kokvrå till fem rum och kök. Av totalt 610 lägenheter är 543 centralt belägna i Fristad och 67 i Borgstena, där vi även förvaltar en förskola. Våra hus är byggda under åren 1956-1992 och 2014-2015. De är arkitektoniskt välanpassade till sina områden.

Husen är med några undantag av radhuskaraktär, vilket ger en härlig känsla av småskalighet. Vår ambition är att alltid tillhandahålla ett välskött och välunderhållet boende, allt för våra hyresgästers bästa. Fristadbostäder AB är helägt av Borås Stad och är det kommunala bostadsbolaget i den norra delen av kommunen. Vårt bolag är självfinansierat genom hyresintäkter. Bolaget erhåller alltså inget ekonomiskt stöd från Borås Stad och dess invånare.

Stiftelserna Fristadshus och Borgstenahus grundades 1955 och ombildades 1995 till aktiebolag.

Eftersom vi som bostadsbolag hanterar olika personuppgifter omfattas vi av den lagstiftning som är gemensam för hela Europa och kallas GDPR. Genom att följa länken här nedan kommer du till en information som beskriver hur vi behandlar våra hyresgästers personuppgifter. Enligt dataskyddslagstiftningen är vi skyldiga att offentliggöra vårt dataskyddsombuds kontaktuppgifter; de nås på följande mailadress: dso@borasregionen.se
Information om behandling av personuppgifter
Information om behandling av personuppgifter.

Är du intresserad av vår Års- & hållbarhetsredovisning för 2017 hittar du den här:
Års- & hållbarhetsredovisning 2017
FRIBO Års- & hållbarhetsredovisning 2017.

För att tydliggöra vår värdegrund har vi tagit fram en Handbok i etik & moral. Du hittar den här:
Handbok i etik & moral
Handbok i etik & moral.

Följ denna länk för alla mötestider för FRIBOs styrelse under 2019.

Dessa personer sitter i Styrelsen för FRIBO för närvarande:

Ordförande
Gun-Britt Persson
Vice ordförande
Lars-Eric Lindberg
Ledamot
Magnus Olofsson
Ledamot
Monia Stråhle
Ledamot
Leif Andersen

Suppleant
Oscar Johansson
Suppleant
Lars Wahlqvist
Suppleant
Max-Åke Björkman
Suppleant
Göran Larsson
Suppleant
Susanne Karlander