Klimatfakta kring våra trähus på Åsbovägen

I samband med vårt byggprojekt av Åsbovägen i Fristad gjordes en livscykelanalys, LCA, för husen. I denna LCA kan man jämföra klimatpåverkan, utsläppsnivåer mm i våra trähus jämfört med likadana hus byggda på ett mer traditionellt vis, så som den här typen av hus vanligen byggs.

Genom att bygga i trä halverar man koldioxidutsläppen vid bostadsbyggande jämfört med betong!

Här kan du läsa Klimatfakta i sin helhet:

Klimatfakta